เกี่ยวกับบอดี้คีย์

บอดี้คีย์ บาย นิวทริไลท์™ เป็นแนวทางการลดและควบคุมน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพไม่เหมือนใคร เพราะผสานวิทยาศาสตร์ล้ำหน้ากับความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอันยาวนานถึง 90 ปีของนิวทริไลท์ รวมทั้งแผนเฉพาะบุคคลที่จะช่วยให้คุณลดน้ำหนักและรักษาน้ำหนักได้คงที่

โปรแกรมบอดี้คีย์คืออะไร?

โปรแกรมบอดี้คีย์คือ โปรแกรมการลดน้ำหนักอย่างสมบูรณ์แบบที่มีประสิทธิภาพและให้ผลคงที่ในระยะยาว ด้วยแบบทดสอบเฉพาะบุคคลบอดี้คีย์ (BodyKey Personal Assessment) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 6 ด้าน ได้แก่  ประเภทอาหาร กิจกรรม ทัศนคติ ความเครียด การนอน และนิสัยการรับประทานอาหาร โดยใช้หลักคลินิกบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วว่าส่งผลกระทบต่อการควบคุมน้ำหนักมากที่สุด

แบบทดสอบนี้เป็นแบบประเมินบูรณาการระดับโลกชิ้นแรกที่ประเมินผลเฉพาะบุคคลแยกตามปัจจัยหลักในการการดำเนินชีวิตที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการควบคุมน้ำหนัก และยังนำผลประเมินของคุณมาสร้างเป็นคำแนะนำเฉพาะบุคคลที่อิงจากผลการศึกษาวิจัย ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามจะทำให้คนส่วนใหญ่สามารถลดน้ำหนักและคุมน้ำหนักให้ลดลงต่อไปได้ง่ายขึ้น

พฤติกรรม 6 ด้านที่ส่งผลต่อการควบคุมน้ำหนัก

  • ประเภทอาหาร อาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง ทำให้ระบบการเผาผลาญ การย่อยอาหารไม่สมดุล หากมีการควบคุมสารอาหารที่ให้พลังงานในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้สามารถควบคุมน้ำหนักได้ตามต้องการ
  • กิจกรรม เมื่อเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ทำให้การดึงพลังงานในร่างกายมาใช้น้อยลงไปด้วย เกิดเป็นการเก็บสะสมไว้ในรูปแบบชั้นไขมันตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
  • นิสัยการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เป็นเวลา ส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนต่างๆ ที่มีผลต่อการสะสมไขมันใต้ผิวหนังและน้ำหนักตัว
  • ทัศนคติ การไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ทำให้หลายคนไม่ประสบความสำเร็จในการควบคุมน้ำหนัก เพราะจิตใจย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมประจำวันไปด้วย
  • การนอน การนอนที่ไม่ปกติหรือมีภาวะบางอย่างขณะหลับ อาจส่งผลต่อการสะสมไขมันในร่างกาย
  • ความเครียด ความเครียดทางจิตใจ ส่งผลให้เกิดความอยากอาหารในปริมาณที่มากกว่าปกติ ในขณะที่ความเครียดทางร่างกายจากการขาดสารอาหารที่เหมาะสม ก็ส่งผลให้ระบบการเผาผลาญแย่ลง

วิทยาศาสตร์

90 ปีแห่งการเป็นผู้นำด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี

ปรัชญาของเรา

โปรแกรมบอดี้คีย์ บาย นิวทริไลท์™ สร้างสรรค์ขึ้นด้วยหลักปฏิบัติและการวิจัยด้านโภชนาการอันยาวนานหลายทศวรรษ ซึ่งทำให้นิวทริไลท์เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยอดขายอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเป็นผู้นำด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดีมานานกว่า 90 ปี

เพราะเราเชื่อมั่นในผลลัพธ์ยืนยาวที่ทำให้สุขภาพดี วิธีการลดและควบคุมน้ำหนักของเราจึงมีรากฐานมาจากผู้ก่อตั้งนิวทริไลท์ คาร์ล เรห์นบอร์ก ซึ่งกำหนดปรัชญาเรื่องสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดที่สนับสนุนให้คุณมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดทุกวัน ด้วยการทำกิจกรรมและการรับประทานอาหารที่เสริมสร้างสุขภาพ และสร้างสมดุลทุกสิ่งที่คุณทำ ปรัชญานี้ยังคงสืบทอดเป็นแนวทางของนิวทริไลท์มาจนถึงปัจจุบัน

แนวทางของเรา

โปรแกรมบอดี้คีย์ บาย นิวทริไลท์™ ผ่านการทดสอบเกี่ยวกับการลดน้ำหนักมาแล้วอย่างพิถีพิถันที่สุด โปรแกรมของเราปฏิบัติตามได้ง่ายและช่วยให้คุณอยู่ในแผนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อได้รับผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพราะออกแบบให้ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพนิวทริไลท์ นับตั้งแต่แผนโภชนาการ ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักที่คิดค้นด้วยวิทยาศาสตร์ชั้นนำ จนถึงรูปแบบการออกกำลังกาย เพื่อช่วยให้คุณลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย ได้ผล และรักษาน้ำหนักได้คงที่

bodykey-personal-assessment-img-02.jpg

shop now