NUTRILITE เชื่อว่า ความสวยที่แท้จริง... ต้องเริ่มจากภายใน

Nutrilite จึงได้คิดค้นไฟโตอินฟิวส์และไฟโตเซราไมด์ ภายใต้แนวคิด True beauty starts from within ซึ่งให้ความสำคัญกับความชุ่มชื้นในผิว และการปกป้อง 6 ปัญหาหลักของผิว ได้แก่ รอยแดง รูขุมขนกว้าง ผิวแหง้กร้าน เม็ดสีผิวที่มองเห็นและมองไม่เห็นรวมถึงริ้วรอยและรอยย่น ให้ผู้หญิงสวยได้อย่างแท้จริง ผ่านการพิสูจน์ให้เห็นจริง โดย 13 นักธุรกิจแอมเวย์ระดับสูง เป็นเวลา 60 วัน เพื่อยืนยันความเชื่อที่ว่า ความสวยที่แท้จริง... ต้องเริ่มจากภายใน เหมือนที่ทั้ง 13 ท่าน เชื่อใน TRUVIVITY by NUTRILITE

โดยเราได้ทำการวิเคราะห์ผิว ก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านครื่องวิเคราะห์ผิว F.A.C.E.S. (Facial Analysis Computer Evaluation System)

truvivity-testimonails_detail01.jpg

นวัตกรรมเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับผิวทั้ง 6 ประการ โดยจะรายงานผลเรียงภาพปัญหาผิว ตามระดับความรุนแรงของแต่ละบุคคล จากความรุนแรงน้อยไปหามากและแสดงด้วยสี มาชมกันว่าผลลัพธ์ของแต่ละท่านจะเป็นอย่างไร

truvivity-testimonails_detail01_2.jpg

truvivity-testimonails_detail28.jpg

truvivity-testimonails_detail02.jpg
truvivity-testimonails_detail03.jpg

truvivity-testimonails_detail28.jpg


truvivity-testimonails_detail04.jpg
truvivity-testimonails_detail05.jpg


truvivity-testimonails_detail28.jpg

truvivity-testimonails_detail06.jpgtruvivity-testimonails_detail07.jpg


truvivity-testimonails_detail28.jpg


truvivity-testimonails_detail08.jpgtruvivity-testimonails_detail09.jpg


truvivity-testimonails_detail28.jpg

truvivity-testimonails_detail10.jpg
truvivity-testimonails_detail11.jpg


truvivity-testimonails_detail28.jpg


truvivity-testimonails_detail12.jpg
truvivity-testimonails_detail13.jpg


truvivity-testimonails_detail28.jpg


truvivity-testimonails_detail14.jpg truvivity-testimonails_detail15.jpg


truvivity-testimonails_detail28.jpg


truvivity-testimonails_detail16.jpg
truvivity-testimonails_detail17.jpg


truvivity-testimonails_detail28.jpg


truvivity-testimonails_detail18.jpg

truvivity-testimonails_detail19.jpg


truvivity-testimonails_detail28.jpg


truvivity-testimonails_detail20.jpg
truvivity-testimonails_detail21.jpg


truvivity-testimonails_detail28.jpg


truvivity-testimonails_detail22.jpgtruvivity-testimonails_detail23.jpg


truvivity-testimonails_detail28.jpg


truvivity-testimonails_detail24.jpgtruvivity-testimonails_detail25.jpg


truvivity-testimonails_detail28.jpg


truvivity-testimonails_detail26.jpg

truvivity-testimonails_detail27.jpg