The First

The First

ในปี 1934 คาร์ล เอฟ. เรห์นบอร์ก เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมและเกลือแร่รวมที่มีส่วนผสมของสารสกัดเข้มข้นจากพืชเป็นรายแรกในอเมริกาเหนือ

The Only

นิวทริไลท์เป็นแบรนด์วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับโลกเพียงแบรนด์เดียวที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว และมีกระบวนการผลิตด้วยระบบฟาร์มออร์แกนิกของตนเองที่ผ่านการรับรองแล้ว*

* ที่มา: GlobalData: http://gdretail.net/amway-claims/

The Best

The Best

นิวทริไลท์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยอดขายอันดับ 1 ของไทย*

* ที่มา: GlobalData: http://gdretail.net/amway-claims/

shop now