ประโยชน์ของเส้นใยอาหารต่อสุขภาพ

พฤติกรรมการบริโภคของคนในปัจจุบันโดยเฉพาะในเขตเมืองเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้คนบริโภคอาหารที่มีกากใยน้อยลง

อ่านต่อ

ใยอาหารกับการดูแลสุขภาพทางเดินอาหาร

ร่างกายประกอบด้วยการทำงานของหลายระบบ เรามักให้ความสำคัญกับระบบหายใจหรือระบบสมอง ทั้งที่ระบบทางเดินอาหารก็เป็นระบบที่สำคัญมาก

อ่านต่อ