โสมไซบีเรีย

ให้สารอีลิวเธโรไซด์เป็นสารกลุ่มไกลแคน (Glycans) ช่วยให้กล้ามเนื้อสามารถทำงานในเชิงแอโรบิกได้ยาวนานขึ้น

อ่านต่อ
shop now