• ให้สารอีลิวเธโรไซด์เป็นสารกลุ่มไกลแคน (Glycans) 
  • ช่วยให้กล้ามเนื้อสามารถทำงานในเชิงแอโรบิกได้ยาวนานขึ้น และช่วยการฟื้นตัวจากอาการล้าได้เร็วขึ้น
  • ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานต่อเชื้อหวัดได้ดี
  • ช่วยชะลอผลข้างเคียงที่เกิดจากการได้รับรังสีมากเกินไป และยังช่วยให้ไขกระดูกของผู้ที่ได้รับรังสีและสารเคมีในปริมาณมากสามารถฟื้นตัวสร้างเม็ดโลหิตได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการรักษาและใช้เคมีบำบัดในผู้ที่ได้รับรังสี