• เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
  • ช่วยการแข็งตัวของเลือด ช่วยทำให้เลือดหยุดไหล และป้องกันร่างกายจากการสูญเสียเลือด
  • เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อและเซลล์ประสาท
  • ช่วยให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นปกติและการส่งสัญญาณประสาทได้ถูกต้อง
  • รักษาสมดุลกรด-ด่างในเลือด แคลเซียมที่สลายออกจากกระดูกช่วยควบคุมภาวะกรด-ด่างในเลือดได้
  • กระตุ้นการทำงานของโปรตีนหลายชนิด โดยเฉพาะโปรตีนเอนไซม์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการสลายและสะสมแคลเซียมในกระดูก ซึ่งโปรตีนเหล่านี้ต้องการแคลเซียมในการทำงาน