มาเข้าร่วมกลุ่มคนรักสุขภาพกัน!

อ่านเพิ่มเติม
เล่นวีดีโอ

เล่นวีดีโอ

เนื้อหาแนะนำ

กระเทียมและเลซิติน ตัวช่วยดูแลหัวใจและหลอดเลือด

ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัญหาสุขภาพที่นับวันจะรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น รับประทานอาหารไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย และมีความเครียด เป็นต้น

อ่านต่อ

สร้างสุขภาพดีไม่มีสิ้นสุดด้วย 8 สารอาหาร เสาหลักสุขภาพ

จากสถิติ คนไทยปัจจุบัน เฉลี่ยมีประชากรอายุสูงขึ้น เราจึงมีช่วงชีวิตที่ต้องอยู่ในช่วงสูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆ สุขภาพที่ดีในยุคปัจจุบันจึงต้องตั้งใจดูแล เพราะเราต้องวางแผนอยู่กับร่างกายเราไปอีกนาน

อ่านต่อ