รูปร่างที่สมส่วนและดูดี เป็นสิ่งที่คนทั่วไปปรารถนา ในการดูแลรูปร่างให้สมส่วนหรือสมดุลนั้น จำเป็นที่จะต้องเข้าใจรูปร่างเราว่าเป็นแบบไหนเสียก่อน แล้วจึงนำมาวางแผนการจัดการต่อไป การปรับรูปร่างให้สมส่วนและสมดุลนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องดูแลเรื่องของอาหาร แต่จำเป็นต้องร่วมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับรูปร่างของเราด้วย รูปร่างของคนทั่วไปที่มักพบมีดังนี้

4-shapes-1.jpg

1. รูปร่างทรงสามเหลี่ยมคว่ำหรือทรงแครอท

ผู้ทีมีรูปร่างแบบนี้จะมีช่วงบนกว้างแล้วสอบลง มีช่วงไหล่ใหญ่เมื่อเทียบกับช่วงสะโพก รูปทรงจึงคล้ายกับแครอท ส่วนมากจะมีช่วงบ่ากว้างกว่าสะโพกอย่างน้อย 2 นิ้ว ลักษณะสำคัญคือ มีการสะสมไขมันมากที่บริเวณด้านบนของลำตัว ไม่ว่าจะเป็นไหล่ แขน อก เป็นต้น การควบคุมอาหารที่แนะนำสำหรับคนกลุ่มนี้คือ เน้นการรับประทานอาหารจำพวกโปรตีน ร่วมกับวิตามินและเกลือแร่รวม และไฟโตนิวเทรียนท์ที่สมดุล นอกจากนี้ การออกกำลังกายที่แนะนำคือ เน้นออกกำลังคาร์ดิโอช่วงอกและไหล่ให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง เช่น decline push up และออกกำลังกล้ามเนื้อช่วงสะโพกและขา เป็นต้น

4-shapes-2.jpg

2. รูปร่างทรงตรง

จะมีรูปร่างเป็นเส้นตรงตั้งแต่ช่วงหัวไหล่จรดช่วงสะโพก เนื่องจากไม่มีสัดส่วนที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีลักษณะผอม กล้ามเนื้อน้อย อาจมีหน้าท้องหย่อน กล้ามเนื้อหย่อนคล้อย สำหรับผู้ที่มีรูปร่างเช่นนี้ควรได้รับโภชนาการที่สมดุล และเพิ่มจำนวนมื้ออาหารให้ถี่ขึ้น อาจเป็นวันละ 4 – 5 มื้อก็ได้ และเพิ่มการออกกำลังกายแบบเวท เทรนนิ่ง ให้สมดุลทุกส่วนของร่างกาย และเน้นคาร์ดิโอระดับปานกลาง

4-shapes-3.jpg

3. รูปร่างทรงลูกแพร์

ผู้ที่มีรูปร่างทรงลูกแพร์จะมีช่วงสะโพกและต้นขาใหญ่ ลักษณะคล้ายลูกแพร์หรือชมพู่ บริเวณต้นขาและสะโพกจะมีไขมันสะสมเป็นจำนวนมาก และกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวมักขาดความกระชับ โดยมากจะเป็นลักษณะของฮอร์โมนเพศทั้งชายและหญิงที่ไม่สมดุล ในชายมีปริมาณของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดลง แต่ในหญิงจะมีลักษณะโปรเจสเตอโรนลดลงและมีเอสโตรเจนที่โดดเด่นขึ้นมาก ผู้ที่มีรูปร่างเช่นนี้ควรระมัดระวังอาหารที่มีไขมันสูง ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ไขมันจากปลาทะเล เลี่ยงไขมันที่ผ่านการใช้ความร้อนสูงๆ เนื่องจากจะยิ่งทำให้ฮอร์โมนมีความไม่สมดุลมากยิ่งขึ้น ส่วนการออกกำลังกาย ควรเน้นการสร้างความแข็งแรงหรือคาร์ดิโอที่สะโพกและต้นขา ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บสะสมไขมันไว้มาก ท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมหรับผู้ที่มีรูปร่างทรงลูกแพร์ ได้แก่ Chair Squat, Side lunge, Hip extension, Bridging และออกกำลังกล้ามเนื้อช่วงอกและหล่ เป็นต้น

4-shapes-4.jpg

4. รูปร่างทรงแอปเปิ้ล

ผู้ที่มีรูปร่างทรงแอปเปิ้ลจะมีช่วงกลางลำตัวใหญ่ รอบเอวใหญ่ ส่วนสะโพกกับไหล่จะเล็กกว่า ลักษณะคล้ายผลแอปเปิ้ล ส่วนมากกล้ามเนื้อบริเวณกลางลำตัวจะไม่แข็งแรง และมีไขมันสะสมบริเวณกลางลำตัวมาก ร่างกายของผู้ที่มีรูปร่างทรงแอปเปิ้ลจะมีฮอร์โมนการเผาผลาญและการสะสมไขมันที่ไม่สมดุล ต้องระมัดระวังอาหารประเภทแป้ง เนื่องจากแป้งเป็นสารอาหารที่จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันได้มากในร่างกาย การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคนกลุ่มนี้ควรเน้นช่วงลำตัว เนื่องจากกล้ามเนื้อช่วงลำตัวไม่ค่อยแข็งแรง จึงทำให้เกิดการสะสมไขมันได้มาก ท่าออกกำลังกายที่ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของช่วงลำตัวที่แนะนำ ได้แก่ Plank, Crunch, Crunch Twist และเน้นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ เป็นต้น

shop now