• ให้สารไฟโตนิวเทรียนท์หลายชนิด ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม ไอโซฟลาโวน (Isoflavones) คูเมสแทน (Coumestans) และลิกแนน (Lignans)
  • ให้ผลดีต่อภาวะหลังประจำเดือนของผู้หญิง
  • ช่วยรักษากระบวนการย่อยอาหาร