เบต้า กลูเคนพบได้ในธัญพืช เช่น บาร์เล่ย์ โอ๊ต ข้าวสาลี ยีสต์ และเห็ด ประสิทธิภาพของเบต้า กลูเคนจากพืชแต่ละชนิดขึ้นกับโครงสร้างและขนาดของโมเลกุล และความสามารถในการละลายน้ำ เบต้า กลูเคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ เบต้า กลูเคนชนิดที่มีพันธะ β-(1-3)(1-6) ในโครงสร้างโมเลกุลซึ่งส่วนใหญ่เป็นเบต้า กลูเคนที่ได้จากเห็ด

ซึ่งเบต้า กลูเคนช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว ช่วยให้ร่างกายต่อต้านสิ่งแปลกปลอมได้หลายชนิด และเสริมการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และจุลินทรีย์