• ส่วนของลำต้นของซินนามอนให้สารสำคัญ ได้แก่ กรดซินนามิก (Cinnamic Acid) ซินนามาลดีไฮด์ (Cinnamaldehyde) ยูจีนอล (Eugenol) และเอทิลซินนาเมต (Ethyl Cinnamate)
  • ช่วยลดการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาว ช่วยให้มาสต์เซลล์หลั่งฮีสตามีนน้อยลง และบรรเทาอาการแพ้