• ซีแอลเอ (Conjugated Linoleic Acid; CLA) ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานที่ได้จากไขมันและช่วยคงมวลกล้ามเนื้อไว้