• ช่วยกระตุ้นในการใช้เหล็กสร้างฮีโมโกลบิน
  • ทำงานร่วมกับเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านสารอนุมูลอิสระในร่างกาย
  • ทำงานร่วมกับเอนไซม์ในการสร้างกระดูก