• ให้สารสกัดโทอูชิ (Touchi Extract)
  • ช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส (Alpha-Glucosidase) หรือกลูโคซิเดส (Glucosidase) ทำหน้าที่ย่อยไดแซคคาไรด์ หรือน้ำตาลโมเลกุลคู่ (ซูโครส มอลโตส และแลคโตส) ให้เป็นโมโนแซคคาไรด์ หรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (กลูโคส ฟรุคโตส และกาแลคโตส) ที่ร่างกายดูดซึมนำไปใช้ได้ ทำให้การย่อยและการดูดซึมของมอลโตสและซูโครสเกิดได้น้อยลง แคลอรีที่ได้รับก็น้อยลง ส่งผลดีต่อผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก
  • ช่วยควบคุมระดับกลูโคสในกระแสเลือดไม่ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังมื้ออาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ในผู้ป่วยเบาหวานได้เช่นกัน