• ลดโอกาสการเกิดภาวะไตรกลีเซอไรด์สูง ช่วยการไหลเวียนของเลือด ซึ่งหมายถึงลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารีของหัวใจ
  • ยับยั้งการจับตัวกันของเกล็ดเลือดและลดภาวะอักเสบ ซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะการอุดตันของเส้นเลือดเฉียบพลันได้
  • กรดไขมันดีเอชเอ (DHA) ในน้ำมันปลา ช่วยทำให้สมองทำงานได้เป็นปกติ และช่วยให้ความสามารถด้านการเรียนรู้ดีขึ้น
shop now