หนึ่งในสารออกฤทธิ์สำคัญที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ ไฮดรอกซีซิตริกแอซิต (Hydroxycitric acid: HCA) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของซิตริก เอซิด (Citric acids) ที่ได้จากการสกัดจากผลส้มแขก (Garcinia cambogia) และพืชในสกุลมังคุด

HCA มีประโยชน์ในการควบคุมน้ำหนัก โดยช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมัน ลดความอยากอาหารและกระตุ้นความอิ่ม จึงนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักทั้งแบบชนิดใช้เดี่ยวหรือใช่ร่วมกับสารออกฤทธิ์อื่นๆ HCA ออกฤทธิ์ในการควบคุมน้ำหนักโดยผ่านกลไกที่สำคัญดังนี้

1.ลดและชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรต

HCA ช่วยในการชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตโดยออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ alpha amylase และ alpha glucosidase ที่ใช้ในการย่อยคาร์โบไฮเดรต ทำให้ร่างกายย่อยคาร์โบไฮเดรตลดลง ร่างกายจึงได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตลดลง

2.ชะลอการสังเคราะห์ไขมันและคอเลสเตอรอล

HCA สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ATP-Dependent Citrate Lyase จึงช่วยยับยั้งและชะลอการเปลี่ยน Citrate เป็น Oxaloacetate และ Acetyl-CoA ในวัฏจักรเครบส์ (Kreb's Cycle) จึงช่วยยับยั้งการสังเคราะห์กรดไขมันและคอเลสเตอรอลได้

3.ลดความอยากอาหาร

HCA ออกฤทธิ์ยับยั้งการเปลี่ยน citrate เป็น Oxaloacetate และ Acetyl-CoA มีผลให้การสังเคราะห์ไกลโครเจนลดลง จึงกระตุ้นการหลั่ง serotonin ในสมอง ทำให้ความอยากอาหารลดลงได้