• สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ในกระเทียม คือ สารอัลลิซิน (Allicin)
  • ลดโคเลสเตอรอล เนื่องจากสารไฟโตนิวเทรียนท์ในกระเทียม S-alk(en)ylcysteines ช่วยยับยั้งเอนไซม์ HMG CoA reductase ซึ่งเป็นตัวเร่งการสร้างโคเลสเตอรอลในเซลล์ตับ
  • ลดไตรกลีเซอไรด์ จากการที่กระเทียมช่วยลดโคเลสเตอรอลในตับ ส่งผลให้การสร้างไลโปโปรตีน VLDL ลดลง ไตรกลีเซอไรด์และโคเลสเตอรอลจึงลดลงด้วย
  • ลดลิ่มเลือด กระเทียมยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะหลอดเลือดอุดตัน
  • ลดความดันโลหิต เนื่องจากกระเทียมช่วยสร้างไนตริกออกไซด์ในเลือด ซึ่งช่วยการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบในเส้นเลือด ความดันโลหิตจึงลดลง