• ให้สารจินเจอรอล (Gingerol) และโชกาออล (Shogaol) ช่วยต่อต้านอาการคลื่นไส้ อาเจียน และขับลม
  • ช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือน