• ไกลซีนอยู่ในกลุ่มกรดอะมิโนไม่จำเป็น
  • ช่วยดูดซึมแคลเซียมในร่างกาย
  • ช่วยเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสให้เป็นพลังงาน
  • ใช้สร้างโปรตีนในร่างกาย
  • ช่วยเพิ่มการโอบอุ้มน้ำให้แก่เซลล์ผิวและรักษาความยืดหยุ่นของผิวหนัง