• เป็นส่วนประกอบของฮีม เพื่อนำไปใช้สังเคราะห์ฮีโมโกลบิน
  • หน้าที่สำคัญของเหล็กเกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเลือด ซึ่งเม็ดเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายมากเพราะช่วยในการขนส่งออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆ เพื่อให้เซลล์ใช้ในกระบวนการสร้างพลังงาน