• มีส่วนร่วมในการสร้างฟันและกระดูกที่แข็งแรง
  • ทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์และควบคุมการขนส่งของแคลเซียม
  • ช่วยควบคุมการดูดซึมแคลเซียมและโซเดียมในร่างกาย
  • จำเป็นต่อการทำงานของเอนไซม์ในระบบการสลายพลังงานและการหายใจ การทำงานของเซลล์ประสาท และกล้ามเนื้อ
  • ช่วยการควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย
  • ช่วยการควบคุมสมดุลภาวะกรด-ด่างในร่างกาย
  • ช่วยให้ผ่อนคลายระบบประสาท
  • ช่วยยับยั้งการสูญเสียกระดูกและช่วยเพิ่มมวลกระดูก