ก้าวแรกของความสำเร็จ
เริ่มต้นจากการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ

แรงบันดาลใจ

เริ่มต้นด้วยการทบทวนพฤติกรรมของตนเอง จนทำให้รู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาดูแลสุขภาพไม่ดีเลย แต่เมื่อตั้งเป้าหมายว่าจะลดน้ำหนักให้ได้ภายใน 60 วัน จึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่หมด และทำตามที่โปรแกรมควบคุมน้ำหนักบอดี้คีย์แนะนำ

noyoyo-thiraporn-1.jpg

เคล็ดลับในการรักษาน้ำหนักแบบไม่โยโย่

วินัย ความตั้งใจ การฝึกฝนและยอมรับในสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลง โดยควบคุมพฤติกรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ รวมถึงมีพันธสัญญาต่อความสำเร็จกับเป้าหมาย และต้องรักษาน้ำหนักให้สม่ำเสมอ ทำให้เรามีร่างกายที่กระชับเมื่อเทียบกับคนในวัยเดียวกัน

พบประสบการณ์จริงจากผู้ที่ลดน้ำหนักด้วยโปรแกรมควบคุมน้ำหนักบอดี้คีย์อีก 13 ท่าน ได้ที่นี่