• ส่วนของต้นและใบของพิเคา เพรโต ให้สารสำคัญ ได้แก่ เควอซิทิน (Quercetin) และลูทีโอลิน (Luteolin)
  • ช่วยลดการหลั่งฮีสตามีนจากมาสต์เซลล์ ลดการอักเสบเมื่อเกิดการแพ้