ปัญหาสุขภาพในผู้หญิงไทยที่พบบ่อยคือช่องคลอดอักเสบ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ โดย 3 อันดับเชื้อที่พบบ่อย ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียการ์ดเนอเรลล่าวาจินาลิส (40-50%), เชื้อรา (20-25%) และเชื้อพยาธิทริโฆโมแนส (15-20%) การติดเชื้ออาจไม่มีอาการอักเสบรุนแรง แต่มักพบปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้ผู้หญิงสูญเสียความมั่นใจ และยังพบว่าผู้หญิงกว่า 75% จะติดเชื้อราในช่องคลอดอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต ซึ่งอาการส่วนใหญ่ที่มักพบคือ ตกขาวผิดปกติ สีและกลิ่นเปลี่ยนไป อาจมีเลือดปน มีอาการคัน ปัสสาวะแสบขัด หรืออาจรู้สึกเจ็บปวด เป็นต้น นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญของผู้หญิงทั่วโลกรวมถึงผู้หญิงไทย คือ การติดเชื้อซ้ำซ้อน และคาดการณ์ว่าปัญหาการติดเชื้อซ้ำซ้อนในผู้หญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ภายในปี 2030 โดยการติดเชื้อซ้ำซ้อนทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษา รวมทั้งบั่นทอนคุณภาพชีวิตและความมั่นใจ นอกจากนี้ ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้

ความสำคัญของโพรไบโอติกกับสุขภาพผู้หญิง

”โพรไบโอติก” หรือ ”จุลินทรีย์ดี” ได้รับความสนใจและนำมาใช้มากขึ้นทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปรับสมดุลระบบนิเวศน์ร่างกาย ช่วยลดจำนวนจุลินทรีย์ไม่ดี และเสริมการทำงานระบบภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ โพรไบโอติกยังมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพผู้หญิง โดยช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ดีและค่า pH จุดซ่อนเร้นให้เหมาะสม เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อในช่องคลอดและทางเดินปัสสาวะ และยังช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำซ้อนในผู้หญิง เพราะไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันทำให้ผู้หญิงเสียสมดุลของช่องคลอดตามธรรมชาติที่อาจนำไปสู่การติดเชื้อในช่องคลอดได้

ปัญหาต่างๆแก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และดูแลสุขภาพของจุดซ่อนเร้นอย่างถูกวิธี ที่สำคัญที่สุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการติดเชื้อซ้ำซ้อนจะต้องปรับสุขภาวะของจุดซ่อนเร้น ปรับสภาพความเป็นกรดด่างให้อยู่ในภาวะกรดอ่อนๆ และมีปริมาณของแลคโตแบซิลลัสสายพันธุ์ธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสม โดยมีการศึกษาวิจัยพบว่า การได้รับโพรไบโอติก แลคโตบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส และ แลคโตบาซิลลัส รามโนซัส ในปริมาณที่เพียงพอจะช่วยลดการติดเชื้ออักเสบของช่องคลอด และลดโอกาสการติดเชื้อซ้ำซ้อนลงได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา รวมทั้งช่วยลดการอักเสบติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะ และการอักเสบเรื้อรังของช่องคลอดที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดเซลล์มะเร็งจากการติดเชื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกสูตรเฉพาะสำหรับผู้หญิงเพื่อสุขภาพที่ดี

โพรไบโอติกที่ช่วยดูแลสุขภาพผู้หญิงควรจะมีสายพันธ์หลักของระบบเจริญพันธุ์ ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบทางเดินอาหาร ที่มีการศึกษาวิจัยรับรองถึงคุณประโยชน์ เช่น แลคโตบาซิลลัส รามโนซัส (HN001) แลคโตบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส (La-14) และแลคโตบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส (NCFM) รวมทั้งควรมีปริมาณโพรไบโอติกมากเพียงพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น 10.4 พันล้าน ซีเอฟยู/ซอง และมีส่วนผสมของพรีไบโอติกเพื่อเป็นอาหารให้โพรไบโอติกใช้เจริญเติบโต เช่น อินูลิน และฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์

ข้อมูลวิชาการโดย ผศ. นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์

shop now