• มอลโทเด็กซ์ทรินเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำชนิดหนึ่ง ไม่สามารถย่อยสลายได้โดยเอนไซม์ในลำไส้เล็ก จึงผ่านมาถึงลำไส้ใหญ่และถูกหมักด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ กลายเป็นกรดไขมันอะซิเตท โพรพิโอเนต (Acetate Propionate) และบิวไทเรต (Butyrate) กรดไขมันที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยให้สุขลักษณะของปลายลำไส้ใหญ่ดีขึ้นและมีบทบาทในการยับยั้งการดูดซึมกลูโคสและไขมัน