• ให้สารโคลีน (Choline) อิโนซิทอล (Inositol) ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) และแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) หลายกลุ่ม เช่น ลูทีน ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของวิตามินเอและวิตามินซี
  • ช่วยป้องกันปัญหาจากอนุมูลอิสระที่ก่อปัญหากับดวงตา
  • ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมอันเนื่องมาจากวัย