• เป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน ช่วยในการมองเห็น
  • ช่วยซ่อมแซมผิวของดวงตาและหลอดลม ซึ่งช่วยให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ยากขึ้น และยังช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ป้องกันอาการตาบอดในเวลากลางคืน
นิวทริไลท์ ดับเบิ้ลเอ็กซ์ ไฟโตเบลนด์