• วิตามินดียังช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมในกระเพาะอาหาร
  • รักษาระดับความเข้มข้นของแคลเซียมและฟอสเฟตในเลือด
  • เพื่อป้องกันการเกิดตะคริวเนื่องจากระดับแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติ (Hypocalcemic Tetany)
  • สำคัญต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและกระบวนการจัดเรียงตัวใหม่ของเซลล์กระดูก
  • มีบทบาทในการปรับเปลี่ยนการเจริญเติบโตของเซลล์ การทำงานของระบบกล้ามเนื้อและภูมิคุ้มกัน และลดการอักเสบ