ปัจจุบันหลายคนใช้เวลาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันมาออกกำลังกาย แต่ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถหาเวลาไปทำกิจกรรมที่ตัวเองตั้งใจได้เนื่องจากติดภาระงานที่ยังไม่เสร็จ หรือไม่มีเวลามากนัก แต่นั่นอาจไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปหากคุณรู้วิธีการออกกำลังกายด้วยการ Weight Training ที่บ้านได้ด้วยตนเอง แม้ไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ก่อนอื่นต้องเข้าใจหลักการของการออกกำลังกายแบบ Weight Training เสียก่อน โดยหลักการแล้วการออกกำลังกายแบบนี้จะใช้น้ำหนักเป็นตัวทำให้เกิดแรงต้าน และใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวสู้กับแรงต้าน ดังนั้นการใช้อุปกรณ์หรือร่างกายส่วนใดๆที่ทำให้เกิดแรงต้านจึงถือว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยการ Weight Training ทั้งสิ้น มาดูกันว่ามีการออกกำลังกายแบบใดบ้างที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์และสามารถทำง่ายๆได้ที่บ้าน

weight-training-1.jpg

1. Triceps dips

ท่าดังกล่าวเป็นการฝึกกล้ามเนื้อส่วนต้นแขนด้านหลัง โดยใช้น้ำหนักตัวเป็นแรงต้าน เราสามารถใช้เก้าอี้ ม้านั่ง บันได และอุปกรณ์อื่นๆในการปฏิบัติได้ หากต้องการให้น้ำหนักมากให้เหยียดขาออกให้ตึง แต่หากรู้สึกว่าหนักเกินไปก็ให้งอขาเข้ามาเล็กน้อยจนได้น้ำหนักที่พอดี

weight-training-2.jpg

2. Plank

ปัจจุบันคนนิยมทำท่า Plank กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่ายและใช้สถานที่ไม่กว้าง โดยการ Plank มีอยู่หลายรูปแบบทั้งแบบหน้าคว่ำ ตะแคงข้าง หรือหงายลำตัวขึ้น แต่ละท่าจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อคนละส่วน โดยกล้ามเนื้อที่จะได้ประโยชน์หลักๆคือกล้ามเนื้อส่วนลำตัว

weight-training-3.jpg

3. Body Weight Squat

ท่า Squat เป็นท่าที่ผู้หญิงส่วนใหญ่รู้จักกันดีเนื่องจากสามารถใช้ในการฝึกเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนก้นได้ ทำให้ก้นกระชับได้รูปและสวยงาม โดยความยากของท่า Squat นั้นคือเราจะต้องเคลื่อนไหวให้ถูกต้องตามท่าเพื่อฝึกกล้ามเนื้อได้ถูกจุดจริงๆ หากเริ่มรู้สึกว่าการใช้น้ำหนักตัว Squat เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการ สามารถหยิบถือสิ่งของที่มีน้ำหนักเพื่อเพิ่มระดับความหนักได้

weight-training-4.jpg

4. Sit Up

การ Sit up ถือเป็นการออกกำลังกายที่ทำได้ง่าย ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้องและจัดเป็นการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักเนื่องจากใช้น้ำหนักของตัวเองในการทำให้เกิดแรงต้าน การ sit up นั้นสามารถทำได้หลายวิธีและประยุกต์ให้กล้ามเนื้อส่วนอื่นๆพัฒนาได้ด้วย เช่น ท่า Twist sit up สามารถเพิ่มการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนข้างลำตัวได้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่าการออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนั้นไม่ยากเลย แถมยังเป็นการ Weight Training ที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อได้ดี หากเราสามารถปรับใช้ร่างกายส่วนต่างๆมาเป็นน้ำหนักได้ เราก็สามารถออกกำลังกายด้วยท่าใหม่ๆได้อีกนับไม่ถ้วน แม้จะอยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้

shop now