• ให้สารสกัดฟาเซโอลามิน (Phaseolamin Extract)
  • ช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส (Alpha-amylase) หรืออะไมเลส (Amylase) ทำหน้าที่ย่อยแป้งให้เป็นหน่วยที่เล็กลง เช่น โอลิโกแซคคาไรด์ และไดแซคคาไรด์ ซึ่งหากกลไกนี้ถูกยับยั้ง จะมีผลให้การย่อยแป้งยาวนานออกไป หรือถูกย่อยน้อยลง และแป้งจะถูกขับออกทางอุจจาระมากขึ้น