• ช่วยในการทำงานของเอนไซม์ในการเสริมสร้างกระดูกและย่อยอาหาร
  • ช่วยในการสมานแผล
  • ช่วยทำให้ผิวหนังมีสุขภาพดี
  • ช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้น