นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า “พวกเรา” “เรา” และ “แอมเวย์” จะหมายความถึง บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเว็บไซต์ www.nutrilite.co.th/th และคำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” จะหมายความถึงนักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก ลูกค้า และประชาชนทั่วไปที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้

อ่านต่อ

ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแอมเวย์ข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมต่างๆ ของแอมเวย์ ตลอดจนข้อมูลการดำเนินธุรกิจของนักธุรกิจแอมเวย์ และบริการออนไลน์ประเภทต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

อ่านต่อ

ประกาศและอนุญาต

ข้าพเจ้าและสมาชิกในทีมของข้าพเจ้า (“เรา” , “ของเรา”) ตกลงที่จะเข้าร่วมโปรแกรมการแข่งขันลดน้ำหนัก บอดี้คีย์ 60 วัน

อ่านต่อ