1

การเลือกพืชพรรณ

อะเซโรลา เชอร์รี เป็นส่วนผสมที่สำคัญที่สุดสำหรับนิวทริไลท์ เพราะเป็นหนึ่งในพืชที่ให้วิตามินซีธรรมชาติสูงที่สุด หากเทียบกับส้มแล้ว อะเซโรลา เชอร์รี ให้วิตามินซีสูงกว่าส้มถึง 50 เท่า หรือมากกว่านั้น!

2

การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์

อะเซโรลา เชอร์รี ของเราเติบโตจากต้นกล้ามากกว่าจากเมล็ด นั่นหมายความว่าเราใช้มือตัดกิ่งก้านของมันจากต้นที่สมบูรณ์ เพื่อให้พืชสามารถแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่ได้

3

การคัดเลือกฟาร์ม

ฟาร์มของเราในประเทศบราซิลตั้งอยู่ที่ 3 องศาใต้ของเส้นศูนย์สูตร จึงเหมาะอย่างยิ่งในการปลูกอะเซโรลา เชอร์รี ด้วยสภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26 องศาเซลเซียส (78 องศาฟาเรนไฮต์) ปริมาณน้ำฝนแต่ละปีอยู่ที่ 47 - 62 นิ้ว (119 – 157 ซม.)

4

การเพาะปลูก

เราพิถีพิถันอย่างยิ่งในการดูแลพืชพรรณของเรา ยกตัวอย่างในการปลูกอะเซโรลา เชอร์รี ตลอดทั้งปี เราใส่ใจตั้งแต่ยังเป็นต้นอ่อน แตกกิ่งใบ และให้ผล เราเก็บเกี่ยวผลอะเซโรลา เชอร์รีตั้งแต่ยังเป็นผลสีเขียวเพื่อให้ได้ปริมาณวิตามินซีสูงสุดเท่าที่จะทำได้

5

การเก็บเกี่ยว

พวกเราคอยจับเวลาอยู่เสมอ อะเซโรลา เชอร์รีจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตขั้นต่อไป หรือถูกนำไปแช่แข็งทันทีหลังการเก็บเกี่ยว เพราะความเร็วคือหัวใจสำคัญในการเก็บรักษาสารอาหารไว้ให้ได้มากที่สุด

6

การสกัด

สารสกัดที่ได้จากอะเซโรลา เชอร์รี มี 2 รูปแบบ คือ ชนิดเหลวเข้มข้นและชนิดผง ขั้นตอนการสกัดของเราดำเนินการในฟาร์มเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนจากแหล่งอื่น

7

การผลิต

ความพิถีพิถันของเราในการคัดสรรวัตถุดิบช่วยให้เราสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง สิ่งแปลกปลอม กัมมันตภาพรังสี และจุลินทรีย์ต่างๆ

8

การบรรจุ

เอกสารบรรจุภัณฑ์ของทุกผลิตภัณฑ์ที่ออกจากประตูโรงงานของเราประกอบด้วย รายการที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต รหัสล็อตสินค้า ลักษณะจำเพาะและปริมาณของวัตถุดิบ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนที่สำคัญ

9

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้คุณ

ข้อมูลการผลิตและบรรจุภัณฑ์จะถูกเชื่อมโยงไปการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง ทำให้เราสามารถตอบทุกคำถามของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

อ่านบทความ "วิตามิน "C" สิ่งที่ต้องมี เพื่อสุขภาพดีตลอดวัน"
shop now