มนุษย์ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน ไม่ว่าเพศใด เชื้อชาติไหน อาศัยอยู่ในพื้นที่ใด ล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีวิต ชนิดของอาหารอาจแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานเดียวกันคือ สารอาหาร (Nutrients) ที่ร่างกายจะได้รับ เราสามารถแบ่งสารอาหารจำเป็นพื้นฐานออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ เพื่อความเข้าใจในเบื้องต้นมาชมวิดิโอกันก่อนค่ะ

สารอาหาร 3 ประเภท ได้แก่

  1. แมคโครนิวเทรียนท์ (Macronutrients)คือ สารอาหารในกลุ่มที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเป็นหลัก ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
  2. ไมโครนิวเทรียนท์ (Micronutrients)เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานและร่างกายต้องการในปริมาณที่น้อยแต่ก็ขาดไม่ได้ มีบทบาทที่สำคัญในกระบวนการทำงานต่างๆ ของร่างกาย ช่วยเสริมสร้างสุขภาพพื้นฐานให้แข็งแรง ได้แก่ วิตามินและเกลือแร่
  3. ไฟโตนิวเทรียนท์ (Phytonutrients)เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ สร้างการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันและสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์ชนิดต่างๆ ในร่างกาย พบได้ในพืชผักผลไม้ 5 สี

hero-trio-2.jpg

สารอาหารช่วยให้ชีวิตมนุษย์เติบโต พัฒนา สืบสายพันธุ์และดำรงอยู่ได้ กลไกสำคัญคือการสร้างเซลล์ใหม่เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์หรือเพื่อทดแทนเซลล์เก่า ร่างกายจำเป็นต้องสร้างเซลล์ใหม่ในจำนวนเท่ากันทุกวันเพื่อทดแทนเซลล์เก่าที่สลายไป นี่คือกลไกหลักที่ช่วยดำรงอายุขัยของมนุษย์ หากกลไกนี้ชะลอตัวลงเมื่อไร ความแก่ชราย่อมมาเยือน หรือหากหยุดลงเมื่อไร อายุขัยย่อมสิ้นสุด

hero-trio-3.jpg

หากเปรียบร่างกายคือบ้าน โปรตีนก็เปรียบเสมือนก้อนอิฐที่ก่อตัวเป็นโครงสร้างของบ้าน ช่วยสร้างความแข็งแรง โดยมีวัสดุอื่นๆ เข้าร่วมในการสร้างบ้านด้วย เช่น วิตามินและเกลือแร่ ซึ่งเปรียบเสมือนปูนที่เชื่อมก้อนอิฐหลายๆก้อนให้ยึดติดกันกระทั่งเกิดเป็นบ้านที่มีความมั่นคงแข็งแรง ดังนั้น แม้ร่างกายจะต้องการไม่มากนัก แต่วิตามินและเกลือแร่ก็เปรียบเหมือนวัสดุที่ขาดไม่ได้ในการสร้างบ้านหนึ่งหลัง ส่วนไฟโตนิวเทรียนท์ เปรียบเสมือนสีทาบ้านและน้ำยาเคลือบที่ช่วยปกป้องคุ้มกันความแข็งแกร่งของอิฐและปูนจากมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยรอบ การใช้สีทาบ้านที่มีส่วนผสมที่ดีรวมถึงน้ำยาเคลือบ จึงช่วยปกป้องบ้านให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ ในการพัฒนาบ้านให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีความสำคัญยิ่ง ร่างกายจึงต้องการกรดไขมันโอเมก้า-3 ที่เปรียบเสมือนระบบไฟฟ้าและประปาภายในบ้าน เพื่อทำให้บ้านมีชีวิตสมบูรณ์ดังที่หวังได้

hero-trio-1.jpg

วันเวลาที่ผ่านไปส่งผลให้บ้านเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา จึงจำเป็นต้องซ่อมแซมเป็นครั้งคราว ร่างกายก็ไม่ต่างกัน เพราะร่างกายจะขับโปรตีนที่ไม่ต้องการหรือกำจัดเซลล์เสื่อมสภาพออกเป็นระยะ ร่างกายจึงจำเป็นต้องเสาะหาวัตถุดิบเข้าไปเติมตลอดเวลา ได้แก่ โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไฟโตนิวเทรียนท์ และกรดไขมันโอเมก้า-3