• ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำงานอย่างเป็นปกติ
  • ช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องต่างๆ
  • ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกาย
  • ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์หรือร่วมกับเอนไซม์ในการช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย
shop now