สังกะสี (Zinc)

สังกะสีเป็นเกลือเแร่ที่เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์กว่า 70 ชนิดในร่างกาย รวมทั้งเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ต่อต้านปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ

อ่านต่อ