3 ปัญหาสุขภาพที่คนไทยต้องระวัง

สิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนไทยมากที่สุดคือพฤติกรรมการกินอยู่ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆได้มาก แต่ปัญหาที่พบบ่อยและควรให้ความสำคัญมี 3 ปัญหาหลัก

อ่านต่อ

ตลาดและโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ในปี 2564 วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีมูลค่า 75,054 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 4% และคาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 7.4% และจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 107,408 ล้านบาท ในปี 2026

อ่านต่อ